ORGANIZACIJSKO VZDUŠJE V JAVNEM ZAVODU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Čeh, Tanja;
(2011)
  • Subject: - Organizacijsko vzdušje - Organizacijska kultura - Motivacija za delo - Anketni vprašalnik | - Organizational climate - Organizational culture - Motivation to work - Questionnaire

Organizacijsko vzdušje je za vsako organizacijo zelo pomembno. Vzdušje v organizaciji je odvisno od zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu, organiziranosti dela, načinu vodenja, medosebnih odnosov, nagradah in željah glede njihovega dela, kariere in izobraževanja. ... View more
Share - Bookmark