REŠEVANJE DELOVNIH SPOROV S SODIŠČU PRIDRUŽENO MEDIACIJO

Master thesis Slovenian OPEN
Goričan Podbrežnik, Sabina;
(2016)
  • Publisher: S. Goričan Podbrežnik
  • Subject: alternativno reševanje sporov | sodišču pridružena mediacija | delovni spori | delovna sodišča | ARS | court-connected mediation | labour disputes | labour courts | 347.965.42(043.3) [udc]

Za človeško družbo je značilno, da se v njej pojavljajo spori.Enega izmed načinov reševanja sporov predstavlja mediacija kot glavni in tipični predstavnik alternativnega reševanja sporov. S sprejetjem Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah se je Slovenija... View more
Share - Bookmark