UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Golavšek, Nastja;
(2009)
  • Publisher: N. Golavšek
  • Subject: Spolno nadlegovanje na delovnem mestu | nadlegovalna oseba | nadlegovana oseba | ozaveščanje. | Sexual harassment at the workplace | the harasser | the harassed | raising awareness.
    • udc: udc:34(043.2)

V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu vključuje nezažele... View more
Share - Bookmark