publication . Bachelor thesis . 2011

ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V ODDELKU LOGISTIKA PODJETJA SPORTINA GROUP, D.O.O.

Omanović, Amra;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 Jan 2011
  • Country: Slovenia
Abstract
Dobro organizirana kadrovska funkcija v podjetju pomaga zmanjševati pojava absentizem, in fluktuacija, s sistemom motiviranja (usposabljanje, izobraževanje, možnost napredovanja ...). Absentizmu in fluktuaciji se ne moremo izogniti, lahko, pa ju spremljamo. S tem odkrijemo vzroke in se trudimo, da jih odpravimo. V diplomski nalogi bomo predstavili dejavnike, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo v oddelku Logistika podjetja Sportina Group, d. o. o. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi je teoretičen, v drugem pa se teorija povezuje s prakso. V prvem delu sta natančno definirana pojma absentizem in fluktuacija. Opisane so vrste absentizma s pouda...
Subjects
free text keywords: absentizem, fluktuacija, kadri, organizacija, absenteeism, turnover, personnel, organization
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue