UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN MOBILNIH APLIKACIJ PRI OPAZOVANJU NEBA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Rogač, Vida;
(2015)
  • Publisher: V. Rogač
  • Subject: astronomija | opazovanje neba | računalniški programi | mobilne aplikacije | aplikacije v šolski praksi | osnovna šola | astronomy | observing the sky | software | mobile applications | applications in schools | primary school
    • udc: udc:520:004.42(043.2)

Astronomija je veda, ki je spremljala že pračloveka. Ljudje so se že od nekdaj orientirali po zvezdah. Dandanes astronomije, razen znanstvenih raziskovanj, ne uporabljamo več v tovrstne namene, ampak je ta za večino le hobi. Ljudje se ozirajo v nebo in poskušajo prepozn... View more
Share - Bookmark