publication . Bachelor thesis . 2011

APLIKACIJA ZA PRIKAZ SLEDENJA VOZIL NA OPERACIJSKEM SISTEMU iOS

Mlinar, Tilen;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Sep 2011
  • Publisher: T. Mlinar
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi prikazujemo razvoj aplikacije za operacijski sistem iOS. Razvili smo aplikacijo za sledenje vozil. V teoretičnem delu se najprej seznanimo z operacijskim sistemom iOS ter njegovo arhitekturo, nato predstavimo arhitekturo aplikacij iOS. Sledi opis kompleta razvojnih orodij v iOS SDK. V nadaljevanju se seznanimo še s programskim jezikom Objective-C, lokacijsko odvisnimi storitvam, podsistemom MapKit in delovanjem aplikacije v ozadju operacijskega sistema. V praktičnem delu opišemo razvoj aplikacije za sledenje vozil na operacijskem sistemu iOS, nato opišemo še rezultate ter podamo sklep. The diploma work demonstrates development of an applicatio...
Subjects
free text keywords: mobilno računalništvo, distribuirane aplikacije, lokacijsko odvisne storitve, sledenje vozil, GPS, iOS, iPhone, PHP, MySQL, MapKit, KML, JSON, Core Plot, mobile computing, distributed applications, location-aware services, vehicle tracking, udc:[004.354:004.738.5]:629.056(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue