APLIKACIJA ZA PRIKAZ SLEDENJA VOZIL NA OPERACIJSKEM SISTEMU iOS

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mlinar, Tilen;
(2011)
  • Publisher: T. Mlinar
  • Subject: mobilno računalništvo | distribuirane aplikacije | lokacijsko odvisne storitve | sledenje vozil | GPS | iOS | iPhone | PHP | MySQL | MapKit | KML | JSON | Core Plot | mobile computing | distributed applications | location-aware services | vehicle tracking
    • udc: udc:[004.354:004.738.5]:629.056(043.2)

V diplomski nalogi prikazujemo razvoj aplikacije za operacijski sistem iOS. Razvili smo aplikacijo za sledenje vozil. V teoretičnem delu se najprej seznanimo z operacijskim sistemom iOS ter njegovo arhitekturo, nato predstavimo arhitekturo aplikacij iOS. Sledi opis komp... View more
Share - Bookmark