Upravljanje in ravnanje s človeškimi viri v logistiki Slovenske vojske : magistrsko delo

Master thesis Slovenian OPEN
Žižek, Martin;
(2010)
  • Publisher: M. Žižek
  • Subject: Slovenska vojska | človeški viri | logistika | Slovenian Armed Forces | human resources management | logistics
    • udc: udc:005.336.1:355(043.3)

Upravljanje s človeškimi viri (HRM — Human resource management) je zelo pomemben segment delovanja vsake organizacije. Zanemarjanje tega pomembnega segmenta delovanja lahko odločilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri delu in posledično na rezultate organiza... View more
Share - Bookmark