ANALIZA IN DOBRE PRAKSE PRISTAJALNIH STRANI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Grušovnik, Matej;
(2016)
  • Publisher: M. Grušovnik
  • Subject: pristajalne strani | optimizacija | tipografija na spletu | barvni kontrasti | konverzija | spletni marketing | AB testiranje | landing pages | optimization | web typography | color contrasts | conversion | web marketing | AB testing
    • udc: udc:655.26:004.774.6(043.2)

V diplomskem delu je opisan nastanek, razvoj in razlog za obstoj pristajalnih strani ter ločeni so glavni tipi le-teh. Predstavljene in preverjene so dobre prakse pri zasnovanju vsebine in oblikovanju pristajalnih strani. Barvni kontrast, velikosti elementov in tipograf... View more
Share - Bookmark