OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE

Master thesis Slovenian OPEN
Horvatič, Monika;
(2013)
  • Publisher: M. Horvatič
  • Subject: organizacijski konflikt | konflikt med delom in družino | lestvica konfliktov | stres na delovnem mestu | zadovoljstvo pri delu | delovna uspešnost | intrapersonalni konflikt | Organizational Conflict | Work-Family-Conflict | Conflict Scale | Job Stress | Work Satisfaction | Job Performance | Intrapersonal Conflict
    • udc: udc:658.3

V postmodernem obdobju je področje dela in družinskega življenja prineslo spremembe. Usklajevanje obeh sfer je čedalje bolj problematično, hkrati pa postaja vse bolj aktualna tema akademskih raziskovanj tega področja. Med najpogostejše poklicne stresorje v zdravstvu... View more
Share - Bookmark