Vpliv albanske manjšine na notranjo varnost Republike Makedonije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mladkovič, Karl;
(2013)
  • Publisher: K. Mladkovič
  • Subject: terorizem | verski ekstremizem | organizirana kriminaliteta | Makedonija | albanska manjšina | diplomske naloge | Macedonia | Albanians | internal security | religious extremism | terrorism | organised crime | 343.3(495.6)(043.2) [udc]

Z razpadom SFRJ leta 1991 so na njenem območju nastale nove, samostojne in neodvisne države. Ena najmanj pripravljenih za samostojno pot je bila Republika Makedonija. Zaradi zgodovinskih dejstev in okoliščin je bila in je še vedno, ne tako vojaško, kot politično in ekon... View more
Share - Bookmark