publication . Master thesis . 2015

IKONIČNE REPREZENTACIJE NEKATERIH MATEMATIČNIH POJMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH

Podgoršek, Manja;
Open Access Slovenian
  • Published: 02 Mar 2015
  • Publisher: M. Podgoršek
  • Country: Slovenia
Abstract
Ikonične reprezentacije so reprezentacije, ki predstavljajo prehod med enaktivnimi in simbolnimi reprezentacijami. Ikonične reprezentacije matematičnih pojmov na razredni stopnji so v veliki večini primerov grafične. V magistrski nalogi smo s pomočjo preizkusa znanja želeli ugotoviti, na kakšen način učenci od 5. do 8. razreda osnovne šole grafično ponazarjajo vnaprej podane matematične pojme (odštevanje s prehodom, številski izraz z oklepaji, izraz dela celote in potenca). Zanimalo nas je tudi, ali učenci ob reprezentiranju dobijo pravilen rezultat ter ali lokacija šole učenca vpliva na podano rešitev. V raziskavo je bilo vključenih 1595 osnovnošolcev. Metodolo...
Subjects
free text keywords: matematika, matematični pojmi, reprezentacije, grafično ponazarjanje, osnovnošolci, mathematics, mathematical concepts, representation, graphical depiction, primary school pupils, udc:373.3.091.3:51(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue