STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER

Master thesis Slovenian OPEN
Turk, Janez;
(2016)
  • Publisher: J. Turk
  • Subject: inverzno nihalo | stabilizacija | polinomska sinteza | komplementarni filter | Kalmanov filter | inverted pendulum | stabilization | pole placement | complementary filter | Kalman filter | 004.896:007.52(043.2) [udc]

Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glav... View more
Share - Bookmark