DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bajec, Milena;
(2010)
  • Publisher: M. Bajec
  • Subject: pacient | razmerje pacient – zobozdravnik | zobozdravstvena obravnava | dolžnosti pacienta | zdravstvena zakonodaja | patient | patient – dentist relationship | treatment in dentistry | patient`s obligations | health legislation
    • udc: udc:34(043.2)

Pravice in dolžnosti posameznika kot pacienta, obravnavane v medicini in v pravu, imajo skupno točko. Obe področji, tako medicina kot pravo, obravnavata in proučujeta posameznika kot celoto, kot subjekt in objekt delovanja. Po drugi strani razvoj pacientovih pravic v za... View more
Share - Bookmark