Primerjava učinkovitosti različnih kombinacij herbicidov in njihov vpliv na plevelno združbo v vinogradu

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Arnečič, Suzana;
(2011)
  • Subject: vinska trta | herbicidi | učinkovitost | pokrovnost tal | pleveli | grapevine | herbicides | effectiveness | soil coverage | weeds

V letih 2008 in 2009 smo na Univerzitetnem centru Meranovo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v vinogradu sorte 'Renski rizling' ugotavljali učinkovitost enajstih herbicidov oziroma njihovih kombinacij za zatiranje plevelne združbe pod trtami. Poskus je bil za... View more
Share - Bookmark