publication . Master thesis . 2015

PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

Krošel, Marina;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 May 2015
  • Publisher: M. Krošel
  • Country: Slovenia
Abstract
V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg dela vstopam tudi sama. Kakšno obliko zaposlitve naj pričakujem? Katera je za delodajalca najbolj sprejemljiva? Kakšna je zakonodaja na tem področju? Ali me varuje Zakon o delovnih razmerjih? Kolektivna pogodba? Sindikati? Kaj mi kot zaposlenemu pripada? Do česa, kot zaposlena po novih oblikah dela, nisem upravičena? Z vstopom žensk na trg delovne sile, industrializacije, s krajšanjem časa potrebnega...
Subjects
free text keywords: strošek dela, minimalna plača, trg dela, davčno breme, vrste zaposlitve, regres, plača, bolniška, letni dopust, delovno razmerje, kolektivna pogodba, labour cost, minimum wage, labour market, tax burden, types of employment, paid vacation, wages, sick leave, year vacation, working relation, collective agreement, udc:331.5
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue