PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOV DELA V SLOVENIJI GLEDE NA VRSTE ZAPOSLITEV

Master thesis Slovenian OPEN
Krošel, Marina;
(2015)
  • Publisher: M. Krošel
  • Subject: strošek dela | minimalna plača | trg dela | davčno breme | vrste zaposlitve | regres | plača | bolniška | letni dopust | delovno razmerje | kolektivna pogodba | labour cost | minimum wage | labour market | tax burden | types of employment | paid vacation | wages | sick leave | year vacation | working relation | collective agreement
    • udc: udc:331.5

V času, ko gospodarstvu posel ne gre najbolje, ko se trgi spreminjajo mesečno, ko se letnih planov ne da z gotovostjo napovedovati, ko ne le, da se dobički manjšajo, ampak jih več sploh ni, je trg dela pomembna komponenta varčevanja v gospodarstvu. V tem času na trg ... View more
Share - Bookmark