publication . Bachelor thesis . 2013

IZDELAVA E-UČBENIKA ZA PRVO POMOČ S PROGRAMOM ADOBE CAPTIVATE

Vrščaj, Sonja;
Open Access Slovenian
  • Published: 12 Dec 2013
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomska naloga predstavlja in govori o izdelavi elektronskega učbenika za izbrano podjetje, ki se nanaša na tematiko prve pomoči. E-učbenik bo predstavljal obliko izobraževanja ob podpori računalniške tehnologije v programu Adobe Captivate 5.5., ki je namenjen oblikovanju interaktivnih vsebin za elektronsko učenje. V nalogi bodo obdelane teme, ki so pomembne za izdelavo e-učbenika. Podrobno si bomo ogledali potek izdelave e-učbenika v navedenem programu, proučili pa bomo tudi koncept izobraževanja zaposlenih, v okviru katerega bo poudarek na e-izobraževanju. Z izdelanim e-učbenikom bomo zaposlenim v podjetju omogočili, da se samoizobražujejo s pomočjo računaln...
Subjects
free text keywords: elektronsko izobraževanje, elektronski učbenik, Adobe Captivate, izobraževanje zaposlenih v podjetju, orodja za izdelavo e-izobraževanja, e-learning, electronic textbook, learning within the company, e-learning tools
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue