publication . Master thesis . 2016

Uvajanje tehnologij pridobivanja električne in toplotne energije z uplinjanjem lesnih sekancev v podjetju BIOFIT d.o.o.

Kuhar Osterman, Tadeja;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Nov 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
Glavni cilji evropske energetske in podnebne politike so varnost oskrbe, konkurenčnost in trajnost. Države članice EU so se zavezale znižati emisije toplogrednih plinov do leta 2030 za 40 % glede na delež iz leta 1990 in delež vse porabe energije iz obnovljivih virov energije zvišati na vsaj 27 %. Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, zato les predstavlja pomemben obnovljiv vir energije. Slovenska zakonodaja z novim Energetskim zakonom ugodno vpliva tudi na razvoj in umeščanje tehnologij pridobivanja električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije. Osrednji del raziskovanja predstavlja analiza obstoječega proizvodnega procesa pridobivan...
Subjects
free text keywords: proizvodna naprava SPTE, obnovljivi viri energije (OVE), lesna biomasa, generating plant CHP, renewable energy sources, wood biomass
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue