publication . Master thesis . 2011

VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU

Trstenjak, Jasna;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Mar 2011
  • Publisher: J. Trstenjak
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Under the term of protection of the dignity of workers and public employees at work, as one of the fundamental human rights and freedoms, we understand the problem of sexual harassment and other harassments and mobbing - torture.
Subjects
free text keywords: Varstvo dostojanstva, spolno nadlegovanje na delu, drugo nadlegovanje na delu, mobing, Protection of the dignity, sexual harassment, other harassment, mobbing, udc:34(043.2)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue