Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žibert, Maja;
(2015)
  • Publisher: M. Žibert
  • Subject: Mirnska dolina | management destinacije | primerjalna analiza | The Mirna valley | management destination | benchmarking
    • udc: udc:005:338.48-2(497.4)(043.2)

Diplomska naloga z naslovom Izzivi in trendi pri vzpostavitvi managmenta destinacije Mirnska dolina v veliki meri preverja izvajanje vsebine dokumenta Strateško akcijski načrt pri vzpostavitvi destinacije Mirnska dolina na terenu. Vsebina dokumenta se dotika posameznih ... View more
Share - Bookmark