KONCIPIRANJE IN SNOVANJE NAPRAVE ZA SAMOPOSTREŽNO PRODAJO SVEČ

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Banfi, Damir;
(2010)
  • Publisher: D. Banfi
  • Subject: snovanje | koncipiranje | naprava za prodajo | samopostrežno | conceiving | design | selling device | self service
    • udc: udc:621.8-22(043.2)

V diplomskem delu je opisano snovanje in koncipiranje naprave za prodajo sveč s pomočjo 3D programa. Prikazan je postopek snovanja z idejnimi rešitvami glavnih problemov in koncipiranje končnih rešitev. Opisan je vrstni red sestave in obdelovalni postopki ter narejena j... View more
Share - Bookmark