OCENITEV REVIZIJSKEGA TVEGANJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Sać, Teuta;
(2011)
  • Publisher: T. Sać
  • Subject: revizijsko tveganje | tveganje pri delovanju | tveganje pri kontroliranju | tveganje pri odkrivanju | revizijsko vzorčenje | tveganje napačne zavrnitve tveganje napačnega sprejema | tveganje premajhnega opiranja na notranje kontrole | tveganje prevelikega opiranja na notranje kontrole. | audit risk | inherent risk | control risk | detection risk | audit sampling | risk of incorrect rejection | risk of incorrect acceptance | risk of assessing control risk too low | risk of assessing control risk too high.
    • udc: udc:657.6

V računovodskih izkazih se pojavijo posamezne napačne navedbe, ki lahko izvirajo iz naslova prevare ali napake. Revizorja pri revidiranju spremljajo tveganja, da ne bo odkril napačne navedbe in izrazil napačnega mnenja o poštenosti in resničnosti računovodskih izkazov, ... View more
Share - Bookmark