publication . Bachelor thesis . 2011

OCENITEV REVIZIJSKEGA TVEGANJA

Sać, Teuta;
Open Access Slovenian
  • Published: 28 Nov 2011
  • Publisher: T. Sać
  • Country: Slovenia
Abstract
V računovodskih izkazih se pojavijo posamezne napačne navedbe, ki lahko izvirajo iz naslova prevare ali napake. Revizorja pri revidiranju spremljajo tveganja, da ne bo odkril napačne navedbe in izrazil napačnega mnenja o poštenosti in resničnosti računovodskih izkazov, ki ga imenujemo revizijsko tveganje. Revizijsko tveganje je sestavljeno iz tveganja pri delovanju, tveganja pri kontroliranju in tveganja pri odkrivanju. Na tveganje pri delovanju lahko vplivajo okoliščine znotraj podjetja ali zunanje okoliščine. Tveganje pri delovanju je dovzetnost napačne navedbe v računovodskih izkazih. Tveganje pri kontroliranju je tveganje, da notranje kontrole ne bodo prepre...
Subjects
free text keywords: revizijsko tveganje, tveganje pri delovanju, tveganje pri kontroliranju, tveganje pri odkrivanju, revizijsko vzorčenje, tveganje napačne zavrnitve tveganje napačnega sprejema, tveganje premajhnega opiranja na notranje kontrole, tveganje prevelikega opiranja na notranje kontrole., audit risk, inherent risk, control risk, detection risk, audit sampling, risk of incorrect rejection, risk of incorrect acceptance, risk of assessing control risk too low, risk of assessing control risk too high., udc:657.6
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue