Analiza izobraževanja odraslih v Čas - Zasebni šoli za varnostno izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in notranje zadeve

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zidar, Nada;
(2013)
  • Publisher: N. Zidar
  • Subject: zasebno varovanje | varnostniki | izobraževanje | diplomske naloge
    • udc: udc:37:351.746.2

Tema diplomske naloge obsega podroben prikaz izvajanja pridobitve srednje strokovne izobrazbe V. stopnje za tehnik/tehnica varovanja. Predstavljeno je izvajanje novega programa prve generacije v Republiki Sloveniji za tehnika varovanja. Uvod v obravnavano tematiko preds... View more
Share - Bookmark