POSODOBITEV KRMILJENJA IN DALJINSKI NADZOR ČRPALIŠČA ZA HIDROELEKTRARNO DRAVOGRAD

Master thesis Slovenian OPEN
Grebenc, Jure (2014)
  • Publisher: [J. Grebenc]
  • Subject: daljinski nadzor | brezžična komunikacija | krmiljenje nivoja črpališča | PLK | STEP7 | remote control | wireless communication | pumping station level controlling | PLC | 681.5:[621.398:621.311.214](043.2) [udc]

V magistrski nalogi je zajeta in opisana prenova sklopa krmiljenja črpališča Črneče Hidroelektrarne Dravograd. Sklop krmiljenja črpališča Črneče je v obratovanju že 20 let in je bil izveden z relejsko logiko brez prikazovalnika povratne informacije o stanju črpalk, stanju bazena in prikazov alarmov. Zaradi iztrošenosti ter težav pri prenosu signalov (fizično prekinjene žile kablov zaradi lezenja terena med bazenom Dobrova in črpališčem Črneče) smo se odločili zamenjati krmiljenje in avtomatizirati sistem na višji nivo (funkcionalnost sistema je ostala nespremenjena). Komunikacijsko težavo smo odpravili z vpeljavo usmerjene telemetrične zveze prek radijskih postaj Motorola DM-3400. Krmiljenje pa je izvedeno s Siemens SIMATIC opremo.
Share - Bookmark