publication . Bachelor thesis . 2016

Uporaba orodja poslovne inteligence IBM Watson za predvidevanje prodaje

Stojić, Igor;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Nov 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomska naloga obravnava uporabo orodja IBM Watson in njegovo poslovno vrednost, ki jo ima v okviru oblikovanja napovedi prihodnje prodaje produktov. V teoretičnem delu podrobneje opredeljuje napovedovanje in smoter le-tega. V okviru empiričnega dela pa je bila izvedena primerjava uporabe ERP sistemov SAP in IBM Watson, pri čemer je bil dosledno prikazan postopek oblikovanja napovedi, tako s SAP kot tudi z IBM Watson, s slednjim pa tudi identificiran parameter, ki vpliva na prodajo nekaterih produktov v konkretnem podjetju. V zaključku so jasno, s sumarno tabelo, prikazane in opredeljene tako prednosti kot slabosti obeh orodij ter predlogi in načini uporabe ob...
Subjects
free text keywords: SAP, IBM Watson, napovedovanje, analitika, forecast, analytics
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue