publication . Bachelor thesis . 2016

ORGANIZACIJSKA KULTURA V PODJETJU KOPS PRO D.O.O.

Sajovic Štirn, Nina;
Open Access Slovenian
  • Published: 04 Jul 2016
  • Country: Slovenia
Abstract
S poznavanjem organizacijske kulture in njenih značilnosti lahko management podjetja uspešno posluje na trgu ter uresničuje svojo vizijo ter cilje. Kultura nakazuje pripadnost zaposlenih v podjetju ter vpliva na motivacijo, delovne učinke in s tem povečano konkurenčnost na trgu. Organizacijska kultura je različna v vsakem posameznem podjetju, katera temelji na vplivu najprej managerjev v podjetju, nato nanjo vplivajo še drugi zaposleni. Oblikovanje kulture v podjetju je dolgotrajen postopek, ki ga je potrebno prilagajati družbenim spremembam in razvoju podjetja. Medsebojna usklajenost med organizacijsko kulturo in strategijo podjetja v veliki meri prispeva, da s...
Subjects
free text keywords: organizacijska kultura,organizacijska klima, tipi organizacijske kulture,podjetje Kops pro d.o.o., organizational culture,organizational atmosphere,types of organizational culture,company Kops pro d.o.o.
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue