Arnold Schőnberg - analiza Klavirske suite opus 25

Master thesis Slovenian OPEN
Voler, Saša;
(2018)
  • Publisher: S. Voler
  • Subject: Arnold Schönberg | glasba 20. stoletja in ekspresionizem | dvanajsttonska metoda | Klavirska suita opus 25 | triskaidekafobija | Alexander von Zemlinsky | Vassily Kandinksy. | 20th century music and expressionism | twelwe-tone method | Suite for Piano op.25 | triskaidekaphobia | 78.071.1Schönberg A. :780.8(043.2) [udc]

Magistrsko delo vsebuje oris življenja Arnolda Schönberga in njegovega glasbenega opusa. Arnolda Schönberga spoznamo kot učenca in kot učitelja, spoznamo ga kot abstraktnega človeka, ki se bojuje s triskaidekafobijo, ki ima velik vpliv na njegova dela. V magistrskem del... View more
Share - Bookmark