IZBRANE ZNAČILNOSTI MIKRO, MALIH, SREDNJE VELIKIH IN VELIKIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETIJ IZ ZASAVJA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Jurić, Ana;
(2016)
  • Publisher: A. Jurić
  • Subject: mikro podjetja | mala podjetja | srednje velika podjetja in velika podjetja | značilnosti MSP | značilnosti velikih podjetij. | micro | macro | medium-sized and large companies | characteristics of micro | medium-sized companies and large companies. | 005.7 [udc]

Za slovensko gospodarstvo so pomembna tako mikro, mala in srednje velika kot velika podjetja. Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, ima svoje prednosti. Mikro podjetja so najmanjša podjetja, njihova prednost pa je, da npr. pri pravni obliki samostojni podjetnik (s... View more
Share - Bookmark