publication . Bachelor thesis . 2016

IZBRANE ZNAČILNOSTI MIKRO, MALIH, SREDNJE VELIKIH IN VELIKIH PODJETIJ NA PRIMERU PODJETIJ IZ ZASAVJA

Jurić, Ana;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Dec 2016
  • Publisher: A. Jurić
  • Country: Slovenia
Abstract
Za slovensko gospodarstvo so pomembna tako mikro, mala in srednje velika kot velika podjetja. Vsako podjetje, ne glede na svojo velikost, ima svoje prednosti. Mikro podjetja so najmanjša podjetja, njihova prednost pa je, da npr. pri pravni obliki samostojni podjetnik (s. p.) ustanovitelj ne potrebuje začetnega kapitala, tudi ustanovitev je preprosta. Mala podjetja se zaradi majhnosti lahko veliko hitreje prilagodijo spremembam kot velika podjetja. Srednje velika podjetja lahko izkoriščajo prednosti tako majhnosti kot velikosti. V vseh treh predstavljenih velikostnih razredih je lastnik izredno pomembna oseba pri razvoju in poslovanju podjetja. Zaposleni pri delu...
Subjects
free text keywords: mikro podjetja, mala podjetja, srednje velika podjetja in velika podjetja, značilnosti MSP, značilnosti velikih podjetij., micro, macro, medium-sized and large companies, characteristics of micro, medium-sized companies and large companies., udc:005.7
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue