PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bunšek, Dejan;
(2013)
  • Publisher: D. Bunšek
  • Subject: Spletno bančništvo | internetna stran | Prosplet | NLB Klik | analiza spletnih strani | analiza spletnih bank. | Online banking | website | NLB-Klik | websites analysis | analysis of online banking.
    • udc: udc:336.71

V diplomskem delu sem primerjal spletno bančništvo Probanke in NLB za prebivalstvo. Omenjeni sistem se pri Probanki imenuje Prosplet, pri NLB-ju pa NLB Klik. V teoretičnem delu sem raziskal razlike med izrazoma spletna stran in spletni portal, da sem kasneje lažje n... View more
Share - Bookmark