publication . Bachelor thesis . 2013

PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA BANČNIŠTVA PROBANKE IN NLB ZA PREBIVALSTVO

Bunšek, Dejan;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 Oct 2013
  • Publisher: D. Bunšek
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu sem primerjal spletno bančništvo Probanke in NLB za prebivalstvo. Omenjeni sistem se pri Probanki imenuje Prosplet, pri NLB-ju pa NLB Klik. V teoretičnem delu sem raziskal razlike med izrazoma spletna stran in spletni portal, da sem kasneje lažje naredil primerjavo spletnih strani Probanke in NLB-ja. V teoretičnem delu sem prav tako ugotavljal razlike med spletnim bančništvom in elektronskim bančništvom, da ne bi zamenjevali teh podobnih, a različnih pojmov. Spletno bančništvo je namreč ožji pojem od elektronskega in predstavlja le en njegov del. Raziskoval sem tudi spletno bančništvo v Sloveniji, kjer število uporabnikov konstantno narašča. V ...
Subjects
free text keywords: Spletno bančništvo, internetna stran, Prosplet, NLB Klik, analiza spletnih strani, analiza spletnih bank., Online banking, website, NLB-Klik, websites analysis, analysis of online banking., udc:336.71
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue