publication . Bachelor thesis . 2016

Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

Majcen, Borut;
Open Access Slovenian
  • Published: 22 Sep 2016
  • Publisher: B. Majcen
  • Country: Slovenia
Abstract
Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na področju davščin. Davek na dodano vrednost velja za precej tvegano davčno vrsto, kar je posledica sistema davka na dodano vrednost in kompleksne zakonodaje tega posrednega davka...
Subjects
free text keywords: tveganje, davek na dodano vrednost, sistem notranjih kontrol, risk, value added tax, internal controls, udc:336.22
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue