Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Majcen, Borut;
(2016)
  • Publisher: B. Majcen
  • Subject: tveganje | davek na dodano vrednost | sistem notranjih kontrol | risk | value added tax | internal controls
    • udc: udc:336.22

Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejš... View more
Share - Bookmark