publication . Bachelor thesis . 2012

RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ S HTML5

Krajnc, Matej;
Open Access Slovenian
  • Published: 16 Nov 2012
  • Publisher: M. Krajnc
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu so predstavljene novosti, ki jih prinaša nov predlog za standard HTML5, obdelane so bistvene razlike med starejšim HTML-standardom in novim HTML5-predlogom, prednosti in slabosti. Bistvena razlika med starejšim standardom in novim predlogom za standard je v sami zgradbi oz. strukturi spletne aplikacije. HTML5 uporablja nove strukturne elemente. V samem HTML-ju ni bilo mogoče prikazati medijev, iger in animacij. HTML5 pa že v osnovi omogoča prikazovanje medijev, iger in animacij, kar pomeni, da bi lahko le-ta v prihodnosti popolnoma izpodrinil Flash. Na kratko je predstavljen tudi nov CSS3-slog, ki se uporablja skupaj s HTML5. Vse novosti, ki ji...
Subjects
free text keywords: HTML5, Flash, CSS3, JavaScript, canvas., CSS3 JavaScript, udc:004.5:[659.2:004](043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue