publication . Bachelor thesis . 2011

VPLIV DIREKTNEGA IN DIFUZNEGA SONČNEGA SEVANJA NA SILICIJEVE SONČNE CELICE

Veberič, Tomi;
Open Access Slovenian
  • Published: 28 Oct 2011
  • Publisher: T. Veberič
  • Country: Slovenia
Abstract
Cilj diplomske naloge je ovrednotenje električnih lastnosti in vpliva sončnega sevanja na silicijeve sončne celice s pomočjo opravljenih raziskav in meritev. Rezultate meritev sončnega sevanja smo analizirali s programskim paketom Matlab. Pri sami analizi smo na podlagi večletnih meritev sončnega sevanja izračunali izkoristek posamezne silicijeve sončne celice glede na direktno in difuzno komponento sončnega sevanja in tako ovrednotili električne lastnosti sončnih celic. V okviru tega smo v diplomsko delo vključili: zgodovinski pregled fotovoltaike, opis kristalnih in amorfnih sončnih celic, primerjavo električnih lastnosti silicijevih sončnih celic glede na zun...
Subjects
free text keywords: silicijeve sončne celice, fotonapetostni sistemi, sončno sevanje, izkoristek, silicon solar cells, photovoltaic system, solar radiation, utilization rate, udc:621.383(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue