publication . Master thesis . 2018

Povezanost socioloških in psiholoških dejavnikov z nakupnim vedenjem in vključevanjem odjemalcev, v personalizirano marketinško komunikacijsko kampanjo, Ta Coca-Cola je zate

Mujagić, Selvedin;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 Mar 2018
  • Publisher: S. Mujagić
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu predstavljamo področje marketinga vključevanja odjemalcev, enega izmed sodobnih marketinških pristopov, ki se izvaja kot marketinška in spletna strategija za načrtovanje in upravljanje vedenja odjemalcev. Magistrsko delo je sestavljeno iz uvodnega dela, teoretične obravnave, raziskovalnega dela, predlogov menedžmentu in sklepa naloge. Uvodni del magistrske naloge se nanaša na opis področja vedenja odjemalcev, integriranega marketinškega komuniciranja in vključevalnega vedenja odjemalcev. Vključuje tudi opredelitve problema raziskave, ciljev, namena in raziskovalnih hipotez in omejitev raziskave ter predstavitev predvidene metodologije raziskav...
Subjects
free text keywords: vedenje odjemalcev, nakupno vedenje odjemalcev, marketinško komuniciranje, integrirano marketinško komuniciranje, vključevanje odjemalcev, customer behavior,customer purchase behavior, marketing communication, integrated marketing communication, online customer engagement behavior, udc:658.8
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue