Povezanost socioloških in psiholoških dejavnikov z nakupnim vedenjem in vključevanjem odjemalcev, v personalizirano marketinško komunikacijsko kampanjo, Ta Coca-Cola je zate

Master thesis Slovenian OPEN
Mujagić, Selvedin;
(2018)
  • Publisher: S. Mujagić
  • Subject: vedenje odjemalcev | nakupno vedenje odjemalcev | marketinško komuniciranje | integrirano marketinško komuniciranje | vključevanje odjemalcev | customer behavior,customer purchase behavior | marketing communication | integrated marketing communication | online customer engagement behavior
    • udc: udc:658.8

V magistrskem delu predstavljamo področje marketinga vključevanja odjemalcev, enega izmed sodobnih marketinških pristopov, ki se izvaja kot marketinška in spletna strategija za načrtovanje in upravljanje vedenja odjemalcev. Magistrsko delo je sestavljeno iz uvodnega del... View more
Share - Bookmark