publication . Bachelor thesis . 2016

Napredni načini analize gesel in analiza lastnosti gesel slovenskih uporabnikov

Paulin, Primož;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 May 2016
  • Publisher: P. Paulin
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi opišemo tipe gesel, njihov pomen in namene uporabe. Predstavimo načine shranjevanja gesel ter najpogostejše metode napadov na gesla. V nadaljevanju obravnavamo tehnike razbijanja gesel in za to potrebna orodja ter principe. Z izvedbo praktičnega razbijanja gesel s pomočjo mavričnih tabel predstavimo prednosti razbijanja gesel z grafično procesno enoto v primerjavi z osrednjo procesno enoto. S pomočjo vzorcev gesel slovenskih uporabnikov, zbranih v anketi, analiziramo navade določanja gesel slovenskih uporabnikov ter jih primerjamo s svetovnim povprečjem. In this thesis we describe types of passwords and their applications. We present types of ...
Subjects
free text keywords: gesla, napadi na gesla, mavrične tabele, analiza ankete, passwords, password attacks, rainbow tables, survey analysis, udc:004.056.523(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue