publication . Bachelor thesis . 2012

Znanje laikov o temeljnih postopkih oživljanja v Pomurju

Hari, Aleksandra;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Feb 2012
  • Publisher: A. Hari
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega (empiričnega) dela. V teoretičnem delu so najprej predstavljeni srce kot življenjsko pomemben organ, nujna stanja srca, laik kot prvi "reševalec" z znanjem o temeljnih postopkih oživljanja in zavedanju o tem, da je moralno dolžan pomagati osebi, katere zdravje je ogroženo, in lahko v primeru nepomoči tudi kazensko odgovarja. V nadaljevanju so predstavljeni zunanji avtomatski defibrilator, njegova pomembnost delovanja in javna dostopnost ter znanje laikov o njegovi uporabi. Podatki za empirični del diplomske naloge so bili pridobljeni na podlagi anketiranja, izvedenega med naključno izbranimi laiki...
Subjects
free text keywords: srce, nenadna nagla stanja srca, veriga preživetja, dolžnost laika, temeljni postopki oživljanja, avtomatski zunanji defibrilator, heart, sudden cardiac emergencies, chain of survival, duty of the laymen, basic life support, automatic external defibrillator, udc:616.12-008.315-083.98
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue