publication . Master thesis . 2016

Primerjalna analiza ključnih dejavnikov tržnega uspeha novih izdelkov v slovenskih predelovalnih panogah

Muster, Aleksandra;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Dec 2016
  • Publisher: A. Muster
  • Country: Slovenia
Abstract
Namen raziskave je bil na vzorcu podjetij slovenske predelovalne industrije ugotoviti, kako dejavniki kot so odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, proaktivna tržna naravnanost in inovativna organizacijska kultura vplivajo na tržni uspeh novih izdelkov ob pogojih uporabe sodobnih metod v okviru procesa razvoja novih izdelkov, tržnih in tehnoloških sprememb in uporabe zunanjih virov za inovacije v okviru procesa razvoja novih izdelkov. Večina ugotovitev iz empirične raziskave na vzorcu slovenske predelovalne industrije sovpada z ugotovitvami iz dosedanjih slovenskih in tujih prispevkov, ki so si v rezultatih večkrat tudi nasprotujoča. Ključne ugotovitv...
Subjects
free text keywords: Razvoj novih izdelkov, tržni uspeh novih izdelkov, proaktivna tržna naravnanost, odzivna tržna naravnanost, organizacijsko učenje, inovativna organizacijska kultura., Development of new products, proactive market orientation, responsive market orientation, organisational learning, innovative organisational culture., udc:658.6
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue