VARNOSTNA POLITIKA NA PODROČJU INFORMATIKE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Šavor, Gašper;
(2011)
  • Publisher: G. Šavor
  • Subject: informacijski sistem,kraja identitete,škodljivi programi,požarni zid,protivirusni programi,mobilni telefon,bluetooth | information system,identity theft,harmful programs,firewall,antivirus,mobile phone,bluetooth
    • udc: udc:004.42

Informacijska tehnologija postaja vse bolj pomemben del poslovanja vsakega podjetja ter ţivljenja vsakega posameznika. Zato je v interesu vseh, da so ključne informacije dobro zaščitene. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili informacijske sisteme, njihovo del... View more
Share - Bookmark