publication . Master thesis . 2012

VAROVANJE PODATKOV V OBLAČNI STORITVI DROPBOX

Flisar, Jernej;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Nov 2012
  • Publisher: J. Flisar
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrski nalogi je predstavljeno računalništvo v oblaku in oblačna storitev Dropbox. Obravnavani so mehanizmi varovanja podatkov v oblaku in na tej podlagi opredeljena varnostna tveganja pri uporabi oblačnih storitev in storitve Dropbox. Eden izmed rezultatov magistrskega dela je analiza in predstavitev statistično zanesljivih rezultatov, ki opisujejo poznavanje storitve Dropbox s strani uporabnikov. Analize so pokazale, da povprečni uporabniki slabo poznajo varnost storitve Dropbox in mehanizme varovanja podatkov. Kljub temu bi tisti, ki se zavedajo varnostnih tveganj uporabe storitve, želeli uporabljati programe za varovanje podatkov. V ta namen obstaja ne...
Subjects
free text keywords: Dropbox, varnost v oblaku, kriptografija, Secure Share, cloud computing security, cryptography, udc:004.775(043.3)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue