IZVEDBA METODE SPREMLJANJA SKUPNE UČINKOVITOSTI OPREME V PROIZVODNEM PROCESU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lubej, Sandi;
(2010)
  • Publisher: S. Lubej
  • Subject: celovito produktivno vzdrževanje | skupna učinkovitost opreme | stroj MPS EP – 410/8 | SMED metoda | ZQC metoda | total productive maintenance | overall equipment effectiveness | MPS EP 410/8 machine | SMED method | ZQC method | 658.562:658.2(043.2) [udc]

Z optimalnim izkoriščanjem delovne opreme je mogoče drage začetne naložbe za opremo prevesti v smiselne investicije, ki prinašajo dobiček, zato mora vsako podjetje posvečati temu vidiku poslovnega procesa veliko pozornosti, če želi biti konkurenčno. Tej problematiki... View more
Share - Bookmark