ZUNANJE OGLAŠEVANJ NA PRIMERU BLAGOVNE ZNAMKE COCA-COLA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Justinek, Vanesa;
(2016)
  • Publisher: V. Justinek
  • Subject: - Oglaševanje - Okolje - Zunanji oglasi - Coca Cola - Promet - Coca Cola oglasi | - Advertising - Outdoor adverts - Traffic - Environment - Coca Cola - Coca Cola's adverts | 659.1 [udc]

V diplomskem seminarju z naslovom Zunanje oglaševanje na primeru blagovne znamke Coca Cola govorim predvsem o oglasih, ki so izven zaprtih prostorov. Zunanje oglaševanje je oblika tržnega komuniciranja ter plačana oblika oglaševanja, poteka preko sredstev javnega obvešč... View more
Share - Bookmark