publication . Bachelor thesis . 2013

ANALIZA PRIMEROV UPORABE VELIKE KOLIČINE PODATKOV

Koželj, Marko;
Open Access Slovenian
  • Published: 23 Oct 2013
  • Publisher: M. Koželj
Abstract
Diplomski seminar predstavlja računalništvo v oblaku in velike količine podatkov. Ta dva pojma sta novi poslovni priložnosti za podjetja. Vsekakor bodo brez teh dveh inovacij podjetja težko preživela na mednarodnih trgih. V diplomskem seminarju smo obravnavali računalništvo v oblaku. Na kratko smo povedali osnovne značilnosti, razvoj skozi leta, arhitekturo, tipe in SWOT analizo računalništva v oblaku. Kasneje smo se osredotočili na velike količine podatkov, jih definirali, pojasnili zgodovinski razvoj in ugotavljali ali smo pripravljeni na njih. Razložili smo tudi karakteristike, arhitekturo in ugotavljali praktičnost in uporabnost, ter njihovo varnost. ...
Subjects
free text keywords: Računalništvo v oblaku, velike količine podatkov, Dremel, BigQuery, Hadoop, MapReduce, HDInsight, IBM-ova platforma za velike količine podatkov., Cloud computing, big data, IBM Big Data Platform, udc:004.2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue