ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA NAJEMNEM BENCINSKEM SERVISU PETROL D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ravnihar, Petra;
(2010)
  • Subject: - zadovoljstvo zaposlenih - fluktuacija - absentizem | - Employee satisfaction - Turnover - Absenteeism

Namen diplomske naloge je ugotoviti zadovoljstvo zaposlenih na najemnem bencinskem servisu Šenčur. Za celovit prikaz je predstavljeno podjetje Petrol d. d. kot celota, njihova vizija za prihodnost ter delovanje posameznih franšiz, kamor spada tudi najemni servis Šenčur.... View more
Share - Bookmark