Zavedanje pomembnosti vertikalnega komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na (ne) uspeh podjetja

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Bezjak, Mojca (2017)
  • Publisher: M. Bezjak
  • Subject: nadrejeni | podrejeni | vertikalno komuniciranje | medsebojni odnosi | uspeh podjetja | osebna rast | vrednote in pričakovanja | superiors | subordinates | vertical communication | relationships | success of the company | personal growth | values and personal expectations | 331.103 [udc]

Vertikalno komuniciranje je dvosmerno komuniciranje - povraten proces.Predstavimo vertikalno komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju in vpliv na uspeh podjetja.Predstavitev različnih vrst komuniciranja, vplivov komuniciranja na človeka. Opišemo povezanos... View more
Share - Bookmark