PRIMERJAVA POROČIL ZA VODENJE INFORMATIKE COBIT 4.1 IN COBIT 5

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Štagar, Darja;
(2012)
  • Publisher: D. Štagar
  • Subject: upravljanje IT | vodenje IT | priporočila | CobIT | ITIL | IT governance | IT management | recommendations
    • udc: udc:659.2:004(043.2)

V diplomskem delu smo predstavili področja upravljanja informatike, ki jih je za uspešno poslovanje potrebno upravljati organizirano. Priporočljiva je uporaba različnih standardov in priporočil, zato smo v delu predstavili nekatere standarde in priporočila, ki to omogoč... View more
Share - Bookmark