VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE TOPOLOV (Populus spp.) S POTAKNJENCI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Sternad, Rebeka;
(2010)
  • Subject: topoli [Ključne besede] | Populus nigra | Populus alba | Populus tremula | vegetativno razmnoževanje | potaknjenci | meglenje. | poplars | vegetative reproduction | cuttings | mist.

Raziskava je bila opravljena na treh vrstah topolov: črnem topolu (Populus nigra L.), belem topolu (Populus alba L.) in trepetliki (Populus tremula L.). Namen diplomskega dela je bil proučiti ukoreninjenje potaknjencev topolov glede na okolje koreninjenja, termin potika... View more
Share - Bookmark