publication . Bachelor thesis . 2010

VEGETATIVE REPRODUCTION OF POPLAR SPECIES (Populus spp.) WITH CUTTINGS

Sternad, Rebeka;
Open Access Slovenian
  • Published: 11 May 2010
  • Publisher: R. Sternad
  • Country: Slovenia
Abstract
Raziskava je bila opravljena na treh vrstah topolov: črnem topolu (Populus nigra L.), belem topolu (Populus alba L.) in trepetliki (Populus tremula L.). Namen diplomskega dela je bil proučiti ukoreninjenje potaknjencev topolov glede na okolje koreninjenja, termin potikanja in vrsto uporabljenega substrata. Zeleni in pololeseneli potaknjenci so bili večinoma nabrani v okolici celjske regije in Žalca. Koreninjeni so bili v šestih terminih (od junija do septembra) v okolju meglenja in neposrednega prekrivanja s polietilensko folijo v industrijskem in lastnem substratu. Uspeh koreninjenja je bil odvisen od okolja koreninjenja, termina in substrata. Kot najprimernejš...
Subjects
free text keywords: topoli, Populus nigra, Populus alba, Populus tremula, vegetativno razmnoževanje, potaknjenci, meglenje, poplars, vegetative reproduction, cuttings, mist, topoli [Ključne besede], meglenje., mist., udc:582.623:631.535(043.2)=863
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue