publication . Bachelor thesis . 2013

ANALIZA ETIČNEGA RAVNANJA Z VIDIKA SLOVENSKEGA ETIČNEGA RAČUNOVODSKEGA KODEKSA IN ŠTIRIH ETIČNIH TEORIJ

Bavdaž, Aleksandra;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Oct 2013
  • Publisher: A. Bavdaž
  • Country: Slovenia
Abstract
Dandanes je v svetu mnogo poznanih primerov podjetij, ki so delovala na podlagi laži, goljufij in prevar. Pri podjetjih, kot je Enron, ki ga v delu diplomskega seminarja obravnavam, se je dogajalo prav to. Že od ustanovitve, daljnega leta 1985, ko sta se združili dve energetski podjetji in je nastalo eno veliko podjetje, s Kenom Layem na čelu, so se v podjetju Enron dogajali sumljivi posli. V svojem šestnajst-letnem delovanju so se sicer pojavljali le sumi o tem, da se morda v podjetju ne dogaja vse po pravilih. Pa še ti sumi so bili pravzaprav sumi tistih zaposlenih računovodskih strokovnjakov, ki niso bili vpleteni v prevare. Podjetje je vse od svoje ustanovit...
Subjects
free text keywords: Enron, prevare, goljufija, računovodski strokovnjak, Kodeks, etika, morala, neetičnost ravnanja, etičnost ravnanja, etična teorija., fraud, deception, accountant, auditor, Codecs, Ethics, moral, unethical behaviour, ethical behaviour, ethical theory., udc:657
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue