OGLAŠEVANJE IN VPLIV NA NAKUPNO VEDENJE POTROŠNIKOV PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Mihelič, Jan;
(2013)
  • Subject: Oglaševanje, anketni vprašalnik, nakupno vedenje potrošnika, promocija, trženje. | Advertising, survey, consumer’s purcshasing behaviour, promotion, marketing.

Uspešnost, ugled in prepoznavnost določenega podjetja predstavljajo velik faktor na trgu, kjer je konkurenca zelo močno prisotna. Podjetja uporabljajo različne načine in poti komuniciranja z morebitnimi strankami. Način pristopa do le-teh pa lahko predstavlja končni fak... View more
Share - Bookmark