OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU V SLOVENIJI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Dobnik, Monja (2013)
  • Publisher: M. Dobnik
  • Subject: Oglaševanje | Facebook | družbena omrežja | slovenska podjetja | Facebook uporabniki | Advertising | social networking sites | Slovene companies | Facebook users | 659.1:004.738.5(043.2) [udc]

Danes so zahvaljujoč napredni mobilni tehnologiji družbena omrežja z nami na vsakem koraku. Facebook (FB) se po priljubljenosti uvršča v sam vrh družbenih omrežij in glede na to, da ga uporablja že več kot milijarda zemljanov, ponuja tudi odlične trg za oglaševanje. To ... View more
Share - Bookmark