VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Matija, Sabina;
(2013)
  • Publisher: S. Matija
  • Subject: mladoletnik | mladoletniško prestopništvo | dejavniki tveganja | mladoletni storilci kaznivih dejanj | mladoletni storilci prekrškov | center za socialno delo | preprečevanje mladoletniškega prestopništva | juvenile delinquency | minors | risk factors | underage offenders of criminal acts | underage offences | social works centre | prevention of juvenile delinquency
    • udc: udc:343.915(043.2)

Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. ... View more
Share - Bookmark