publication . Bachelor thesis . 2013

VZROKI MLADOLETNIŠKEGA PRESTOPNIŠTVA IN UKREPI ZA NJEGOVO PREPREČEVANJE

Matija, Sabina;
Open Access Slovenian
  • Published: 24 Apr 2013
  • Publisher: S. Matija
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomska naloga obravnava mladoletniško prestopništvo. Osredotoča se na vzroke in ukrepe za preprečevanje oziroma zmanjševanje prestopništva mladih. Pozornost je posvečena še obravnavi tako mladoletnih storilcev kaznivih dejanj kot mladoletnih storilcev prekrškov. Mladoletniško prestopništvo obsega kazniva dejanja in druge oblike deviantnega, negativnega odklonskega vedenja otrok in mladoletnikov, vendar je pri nas sprejeto ožje pojmovanje omenjenega pojava. Po tem konceptu obravnava kazenska zakonodaja samo kazniva dejanja mladoletnikov, torej ravnanja, ki jih kazenski zakonik določa kot kazniva in jih storijo mladoletniki (to so praviloma osebe med 14. in 18....
Subjects
free text keywords: mladoletnik, mladoletniško prestopništvo, dejavniki tveganja, mladoletni storilci kaznivih dejanj, mladoletni storilci prekrškov, center za socialno delo, preprečevanje mladoletniškega prestopništva, juvenile delinquency, minors, risk factors, underage offenders of criminal acts, underage offences, social works centre, prevention of juvenile delinquency, udc:343.915(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue