SIMULACIJE DELOVANJA LEDVIC S PROGRAMSKIM ORODJEM PHYSIOEX

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kovačevič, Tadej; (2016)
  • Publisher: T. Kovačevič
  • Subject: fiziologija | ledvice | simulacije | izobraževanje | physiology | kidney | renal | simulation | education | 611.61:004.94(043.2) [udc]

V diplomskem delu smo predstavili uporabnost simulacij na področju fiziologije ledvic. Namen diplomskega dela je predstaviti simulacije na različnih področjih fiziologije ledvic. Simulacije so temeljile na vodenih primerih, ki nam jih omogoča simulacijski program. Za št... View more
Share - Bookmark