Makedonija i nejzinite sosedi

Report Macedonian OPEN
Stefanija, Dragi; Miodonska, Lilijana;
(2018)

Makedonija med balkanskimi sosedi Danes ima Makedonija še vedno težek in nezavidljiv položaj – ne priznavajo ji imena, jezika, državotvornosti, politične integritete. Grki zavračajo ime za državo Makedonijo, makedonski jezik in makedonsko zgodovino od Aleksandra Make... View more
Share - Bookmark